Λήψη, Σεμινάρια & Συμβουλές - iPadOS

Ξεκινώντας με το iOS 13, Apple έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα για tablet iPad.
iPadOS βασίζεται σε iOS, αλλά περιλαμβάνει ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες iPad.

Εφαρμογές, βοηθητικά προγράμματα, φροντιστήρια και ειδήσεις iPadOS