Λήψη, Tutorials & Συμβουλές - iPadOS

Ξεκινώντας με το iOS 13, η Apple έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα για tablet iPad.
iPadOS βασίζεται σε iOS, αλλά περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες ειδικά για iPad.

Εφαρμογές IPadOS, βοηθητικά προγράμματα, φροντιστήρια και νέα