Λήψη, Εκμάθηση & Συμβουλές - iPadOS

ξεκινώντας με iOS 13, Apple ανέπτυξε ξεχωριστά ένα λειτουργικό σύστημα για tablet iPad.
iPadOS βασίζεται σε iOS, αλλά περιλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες ειδικά για το iPad.

Εφαρμογές iPadOS, βοηθητικά προγράμματα, σεμινάρια και ειδήσεις