Λήψη, Σεμινάρια & Συμβουλές - iPadOS

ξεκινώντας με iOS 13, Apple έχει αναπτύξει ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα για tablet iPad.
iPadOS βασίζεται σε iOS, αλλά περιλαμβάνει ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά iPad.

Εφαρμογές, βοηθητικά προγράμματα, φροντιστήρια και ειδήσεις iPadOS