Λήψη, Σεμινάρια & Συμβουλές - iPhone Battery

Συμβουλές για το πώς να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας / συσσωρευτή iPhone, χρόνος χρήσης μετά από πλήρη φόρτιση και μεθόδους για να μάθετε ποιες είναι οι εφαρμογές, τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν την περισσότερη μπαταρία.