Λήψη, Σεμινάρια & Συμβουλές - Σαφάρι

Εκμάθηση σαφάρι

Το Safari είναι το πιο σταθερό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που αναπτύχθηκε από Apple και οι δύο Mac και για iPhone, iPad, Apple TV si iPod Αφή.
Προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες συγχρονισμού σελιδοδεικτών, λίστας ανάγνωσης, προτιμήσεων και κωδικών πρόσβασης iCloud, καθώς και υποστήριξη για επεκτάσεις.