Λήψη, Εκπαιδευτήρια & Συμβουλές - Εντολές τερματικού