Λήψη, Tutorials & Συμβουλές - WhatsApp Messenger

Το WhatsApp Messenger είναι η πιο εγκατεστημένη και χρησιμοποιούμενη εφαρμογή messenger/chat παγκοσμίως. Η εφαρμογή προορίζεται για Android και smartphone iOS (iPhone), αλλά σε συγχρονισμό με ένα smartphone, το WhatsApp μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μέσω εφαρμογών επιτραπέζιου υπολογιστή Windows PC ή Mac.
WhatsApp Messenger tutorials, διορθώσεις σφαλμάτων, θέματα σύνδεσης, ρυθμίσεις κατάστασης και ειδοποιήσεις, καθώς και πολλές άλλες συμβουλές.