Λήψη, Tutorials & Συμβουλές - WhatsApp Messenger

Το WhatsApp Messenger είναι η πιο εγκατεστημένη και χρησιμοποιημένη εφαρμογή συνομιλίας / συνομιλίας παγκοσμίως. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για έξυπνα τηλέφωνα Android και iOS (iPhone), αλλά σε συγχρονισμό με ένα smartphone, WhatsApp μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε desktop εφαρμογές για Windows PC ή Mac.
WhatsApp Messenger tutorials, διορθώσεις σφαλμάτων, θέματα σύνδεσης, ρυθμίσεις κατάστασης και ειδοποιήσεις, καθώς και πολλές άλλες συμβουλές.