Εκπαιδευτικά βίντεο για Apple Vision Pro.

Μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο για Apple Vision Pro, στο οποίο παρουσιάζονται οι κύριες ρυθμίσεις και επιλογές, η διαμόρφωση οπτικού ενθέτου και η προσβασιμότητα.

Διόρθωση σφάλματος εγκατάστασης εφαρμογών

σταθερός macOS: App Installer file may be damaged

Επιλύει το σφάλμα «Η εγκατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς το αρχείο εγκατάστασης μπορεί να είναι κατεστραμμένο. Κάντε ξανά λήψη του αρχείου εγκατάστασης." Για macOS.