Πώς να διορθώσετε & πώς να κάνετε - Apps iOS

Εφαρμογές IOS - iPhone si iPad

iOS

Τοποθεσία iPhone ακόμα και αν είναι κλειστό ή διαγραμμένο και επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις [iOS 15 Find My Δίκτυο]

Χάθηκε ή κλαπεί iPhone; "Find My"στο iOS 15 μπορεί να σας πει πού είναι δικό σας iPhone ακόμη και απενεργοποιείται ή σκουπίζεται.