Πώς να διορθώσετε & πώς να κάνετε - iPadOS

Το IPadOS είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από την Apple για δισκία iPad. Μέχρι το iPadOS, χρησιμοποίησαν το ίδιο λογισμικό με το iPhone. Οι διαφορές στις δυνατότητες που προσφέρονται στο 2019 για το iPad έχουν καταστήσει το iPadOS 13 από το iOS 13.
Αρχική οθόνη, multitasking, sidecar, Apple Pencil support, Slide Over είναι μερικά μόνο στοιχεία που διακρίνουν το iPad από το iPhone.