Πώς να διορθώσετε και πώς να κάνετε - macOS

macOS / OS X - Το λειτουργικό σύστημα δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την Apple Inc. για όλους τους φορητούς υπολογιστές και τους υπολογιστές Mac, ξεκίνησε από την εταιρεία. MacBook, MacBook Pro, MacBook AirηMac, Mac Pro