Πώς να διορθώσετε και πώς να κάνετε - macΕφαρμογές OS

εφαρμογές macOS - Επιχείρηση, διαχείριση συστήματος, χρηματοδότηση, επεξεργασία φωτογραφιών, επεξεργασία βίντεο, επεξεργασία ήχου και άλλες χρήσιμες εφαρμογές για MacBookηMac, Mac Pro, Mac