Πώς να διορθώσετε και πώς να κάνετε - macOS Apps

εφαρμογές macOS - Επιχείρηση, διαχείριση συστήματος, χρηματοδότηση, επεξεργασία φωτογραφιών, επεξεργασία βίντεο, επεξεργασία ήχου και άλλες χρήσιμες εφαρμογές για MacBookηMac, Mac Pro, Mac

macOS Apps κοπρίτηςiosτητα macOS

Πώς να εγκαταστήσετε Numbers, Pages, Keynote ένα Mac παλαιός (macOS Catalina) - Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την αγορά σας

Αν έχουμε ένα Mac παλαιότερες στις οποίες θέλουμε να εγκαταστήσουμε εφαρμογές Apple, αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να δείτε πώς να το εγκαταστήσετε Numbers, Pages, Keynote ένα macOS παλαιότερη από την έκδοση 11. «Δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την αγορά σας. Ο ...