Πώς να διορθώσετε & πώς να κάνετε - Tweaks

MacOS Curiosity τσιμπήματα

Ο bird χρησιμοποιεί υψηλούς πόρους CPU Mac - Πώς να φτιάξεις

macOS είναι ένα πολύ αξιόπιστο και σταθερό λειτουργικό σύστημα. Ωστόσο, υπάρχουν και καταστάσεις όταν Activity Monitor βλέπουμε διαδικασίες που καταναλώνουν πολλούς πόρους CPU ή RAM. Για παράδειγμα, η διαδικασία bird χρησιμοποιεί υψηλούς πόρους CPU σε Mac...