Πώς να διορθώσετε & πώς να κάνετε - Δραστηριότητες Δραστηριότητα

Λίστα διεργασιών που εκτελούνται macOS ή Windows, ορατό σε Activity Monitor (Mac) ή Task Manager (Windows),

Περιγραφές διεργασιών συστήματος και διαδικασιών εφαρμογής, αντιμετώπιση προβλημάτων υπερβολικής κατανάλωσης RAM και CPU και χρόνος εκτέλεσης μιας διαδικασίας (υπηρεσία) και άλλες χρήσιμες εξηγήσεις